Przejdź do głównej zawartości
Logo Miasta Wołomin

PLATFORMA
INFORMACYJNO-PŁATNICZA

Gmina Wołomin

Informacje

Sprawdź informacje dotyczące twoich zobowiązań podatkowych, deklaracje gospodarki odpadami komunalnymi.

Zobowiązania

W serwisie możesz sprawdzić i uregulować przez Internet swoje zobowiązania wobec Gminy Wołomin m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Co to jest?


PLIP to platforma prezentująca informacje o należnościach podatkowych mieszkańców, umożliwiająca w łatwy i szybki sposób uregulowanie należności przy zachowaniu pełnej kontroli nad terminami płatności oraz nad stanem zobowiązań wobec gminy. Platforma Informacyjno-Płatnicza przeznaczona jest dla osób fizycznych, legitymujących się numerem PESEL oraz dla osób prawnych posiadających wskazanego pełnomocnika.

Jak zacząć?


Logowanie do PLIP odbywa się przy pomocy Profilu Zaufanego lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Po wybraniu na stronie startowej PLIP przycisku „Zaloguj login.gov.pl” następuje przekierowanie do strony logowania Węzła Krajowego Identyfikacji Ektronicznej. Tam użytkownik wybiera metodę logowania i wprowadzana niezbędne dane uwierzytelniające. Wtedy następuje powrotne przekierowanie do PLIP, gdzie użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem i informacjami o przetwarzaniu jego danych osobowych i uzupełnić wymagane dane. Po potwierdzeniu jego konto będzie oczekiwało na zasilenie danymi z systemu Urzędu Miasta.

 • 1. Załóż konto

  Najszybszym sposobem na uzyskanie dostępu do PLIP jest utworzenie konta ePUAP i potwierdzenie Profilu Zaufanego przy pomocy formularza elektronicznego dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/ wps/portal/rejestracja-konta

 • 2. Potwierdź profil

  Po zalogowaniu na założone konto należy potwierdzić Profil Zaufany przy pomocy bankowości elektronicznej (logując się do swojego banku) lub wypełnić i złożyć elektroniczny wniosek o założenie profilu zaufanego (procedura dostępna pod adresem: http://epuap.gov.pl/ wps/portal/E2_ZalozProfil).

 • 3. Potwierdź dane

  W przypadku potwierdzania Profilu Zaufanego poprzez złożenie elektronicznego wniosku należy po jego elektronicznym złożeniu udać się z dowodem tożsamości do placówki umożliwiającej potwierdzenie danych identyfikacyjnych (np. Urząd Miasta, Urząd Skarbowy; lista pozostałych placówek, w których można potwierdzić Profil Zaufany, dostępna jest na stronie ePUAP dla zalogowanych użytkowników).

 • 4. Zaloguj się

  Po potwierdzeniu Profilu Zaufanego można przystąpić do logowania do portalu.